Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че складът НЯМА да работи от 10.04.2024 г. до 14.04.2024 г. включително

Производство

Производство
Производство

Дърводобив

Добиваме до 3000 м³ дървен материал годишно, като около 90% са от Родопите, от горите край град Сърница. Дървесината е качествена и здрава, с по-малко влага и това само по себе си вече е гаранция за качествени и трайни греди, дъски, талпи, дюшеме,  сачак и т. н. Сечем основно:

  • бял бор;
  • смърч;
  • ела (много рядко).

Сечта, първичната обработка на място и транспортирането на трупите до производственото предприятие на „Тинев груп“ се извършва по внимателно подготвен план с минимум щети за природата и максимално безопасно за работниците. Избираме здрави, зрели дървета към края на жизнения им цикъл. Те осигуряват качествен дървен материал, а като изпреварваме естественото им изсъхване и загниване, намаляваме рисковете от пожар в гората. 

Позвънете ни, когато се нуждаете от добър дървен материал за строителство, мебелно производство или за други цели. 

darvodobiv 1

Tinev group darvodobiv 3

Tinev group darvodobiv 1

Tinev group darvodobiv 4
Етапи
Производство

Етапи на производство

6
Производството на дървен материал преминава през различни етапи, докато дървесината стане годна за влагане в строителството, в производството на мебели и в други сфери на индустрията и бита. Всеки етап изисква съответното оборудване и квалифицирани специалисти. „ТИНЕВ ГРУП“ притежава достатъчно опит, техническа екипировка и подготвени професионалисти, за да ви осигури качествен дървен материал с отлична обработка. 
Previous slide
Next slide
Етап I

Разбичване на дървен материал

Разбичването на дървения материал е първата операция през която преминава добитата дървесина. Тя е много важна както с оглед на качеството на получените продукти, така и с оптималното оползотворяване на суровината. 

Във фирма „Тинев груп“ използваме два броя гатери Wood Mizer LT15. Те 

  • обработват обла дървесина с дължина между 2 и 7 м и диаметър до 70 см;
  • имат максимална широчина на рязане 64 см;
  • месечният им капацитет е 350 кв. м.

След обработката разполагаме със 150/200 кубични метра готова продукция на месец. Производственият процес е механизиран и максимално обезопасен за работниците. 

Етап II

Рязане на дървен материал

Нарязването на дървения материал цели да го доближи максимално до размерите, които са ви необходими съобразно вашите производствени задачи. Размерите се уточняват еднозначно в заданието ви към нас и ние ги изпълняваме с високо ниво на точност с професионална съвременна техника. 

Обадете се предварително в „Тинев груп“, за да коментираме наличностите към конкретния момент и вашите потребности. 

Previous slide
Next slide
Етап III

Рендосване на дървен материал

Рендосването на дървения материал подготвя дървесината за влагане в различните производства. Задачата на операцията е да финализира и уеднакви оразмеряването на греди, дъски и други по отношение на дебелината и правите ъгли и да направи дървото гладко и фино на пипане. Постига се чрез отнемане на слой след слой, докато се постигне зададената дебелина и се разкрие пълната красота на естествената шарка. Продуктът е готов за боядисване, лакиране, байцване. 

В „Тинев груп“ разполагаме с WEINIG Profimat 23. Машината се характеризира с: 

  • 4 обработващи глави и четиристранно рендосване на дървения материал;
  • работна ширина от 23 см;
  • работна височина от 15 см.

Рендосваме челните дъски, сачака, дюшемето, декинга, греди и дъски. По ваше желание рендосването на дървения материал може да е едностранно, двустранно, тристранно или четиристранно. Уточнете изискването си в поръчката. 

Етап IV

Фрезоване на дървен материал

Фрезоването на дървения материал служи за оформяне на сложни детайли и изпълнение на декоративни шарки и форми. То е по-характерно за производството на крайни изделия, отколкото за производството на различни видове дървен материал –  греди, талпи, дъски, дюшеме, сачак и др. 

В „Тинев груп“ обичайно фрезоваме само челните дъски. Свържете се с нас, ако се занимавате с изграждане на покриви, и ще коментираме нужните ви фрезовани челни дъски. 

Rate this page